Сайтовете и онлайн магазина на Дионис-Елена ООД използват бисквитки.
Прочетете още тук
Като използвате този сайт, Вие се съгласявате с общите условия за ползване.
Прочетете общите условия за ползване тук
close
 Право на връщане                            14 дни, гарантирано! 
 Безплатна доставка                        за поръчки над 100 лв с ДДС
 Лоялни клиенти                            печелете отстъпки %%%
 Свържете се с нас                               +359 82 876 068

Връщането на стоки, правото на отказ от стоки и услуги и липсата на такова са обяснени и включени в общите условия за ползване под няколко параграфа. Прочети Общи условия за ползване.

Моля, обърнете внимание на стоките и услугите, за които нямате право на отказ!

За да изразите правото си на връщане на стоки, свържете се с нас на телефон +359 82 876 068 или попълнете стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите. Изпратете попълнения формуляр по и-мейл на office@dionislab.bg или shop@dionislab.bg и го прикрепете към стоката, която връщате. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

                                     /връщане на стоки/

 

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/